Mida tuleb teha enne korstnapühkija tulekut?

Mõned asjad mida kindlasti tuleks teha enne korstnapühkija tulekut:

  • Võimaldada korstnapühkijale juurdepääs kõigile küttesüsteemi osadele.
  • Veenduda kõigi ligipääsuvõtmete olemasolus enne korstnapühkija tulekut.
  • Küttekolde ja puhastusavade läheduses mustust kartvad esemed eemaldada
  • Palume veenduda, et korstnapühkija saabumise ajaks on korsten ja kütteseadmed jahtunud ning kolded põletamata jäänustest vabad.
  • Tagada ohutu ligipääs korstnale